Paslaugos

Planvesta Paslaugos

1.

ARCHITEKTŪRA IR PROJEKTAVIMAS

Projektuojame gyvenamuosius namus, prekybos bei komercinės paskirties, ūkio pastatus, sodo ir kitus nesudėtingu statinius. Atliekame pastatų architektūrinius matavimus, įteisiname statybas.

2.

GEODEZIJA IR TOPOGRAFIJA

Geodezinių matavimų apdorojimo sprendimai, leidžia geodezininkams, matininkams ir žemėtvarkininkams greitai ir efektyviai išspręsti veikloje kylančius iššūkius. Topografija – geodezijos šaka, atsakinga už Žemės paviršiaus matavimą. Topografinis planas – tai gana stambaus mastelio topografinis žemėlapis (sklypo grafinis vaizdas), sudaromas neatsižvelgus į Žemės sferiškumą. Topografiniai planai (topografinės nuotraukos) reikalingi norint atlikti bet kokius statinio projektavimo darbus arba pakeisti tikslinę žemės naudojimo paskirtį.

3.

ŽEMĖTVARKA

Žemėtvarka apima sistemą valstybės priemonių, kuriomis siekiama sudaryti organizacines sąlygas žemei racionaliai naudoti, garantuoti valstybės ir piliečių žemės nuosavybės ir naudojimo teisinę apsaugą.

4.

TERITORIJŲ PLANAVIMAS

Teritorijų planavimas yra nustatyta procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti.

5.

KADASTRINIAI MATAVIMAI

Kadastriniai matavimai – veiksmai, kuriais nustatoma nekilnojamojo daikto tapatybė, žemės sklypo ribų posūkio taškų ir statinių fizinių ribų koordinatės, geometriniai matmenys ir techniniai nekilnojamųjų daiktų parametrai, apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas ir kiti šį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys. Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje (LKS-94), atliekami žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją, parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.